Kontakt

Alla som är intresserade av gammal bebyggelse, vacker sörmländsk natur eller är i behov av vad vi erbjuder är välkomna att ta kontakt!

Ristomta Gård

SE-148 97 Sorunda

Tel +46-708 - 999 101

Web www.ristomta.se

Epost i@ristomta.se

Postgiro 839 03 84-9